Alimenty ryczałtowe

Słowo alimenty wywodzi się z łaciny. Alimentum oznacza pokarm i alere co znaczy karmić, żywić. Aliemtny są to świadczenia na rzecz osób świadczone przez inne osoby fizyczne. Alimenty można otrzymać na dzieci, małżonka (męża, żonę).

W 2019 roku jest planowana nowelizacja kodeksu rodzinno opiekuńczego dotycząca alimentów na dzieci.  Zgodnie z planowaną nowelizacją ma zostać wdrożona procedura natychmiastowego uzyskiwania zryczałtowanych świadczeń alimentacyjnych czyli tzw. alimenty natychmiastowe. Cel wprowadzenia zryczałtowanych alimentów to uproszczenie procedury uzyskiwania alimentów oraz odciążenie sądów, które zajmują się sprawami rodzinnymi. Nowela kodeksu rodzinnego ma umożliwić uzyskanie alimentów na jedno dziecko w kwocie 460,00 złotych, natomiast przy dwójce dzieci ma to być kwota po 420,00 złotych a już przy trójce dzieci jest mowa o kwocie rzędu 380,00 złotych na dziecko.

Procedura ma się opierać na złożeniu właściwego formularza w sądzie. Taki formularz może zostać złożony w imieniu rodzica przez adwokata. Po złożeniu pozwu na formularzu referendarz sądowy będzie wydawał nakaz zapłaty alimentów zryczałtowanych.  Będzie się to odbywało na takich samych zasadach jak w postępowaniu uproszczonym.  Uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych będzie trwało 14 dni.

Nakaz zapłaty będzie można skierować od razu do komornika, celem przeprowadzeni egzekucji z majątku dłużnika. Ponadto uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych nie wstrzymuje drogi uzyskania wyższych alimentów w drodze tradycyjnego postępowania.

Dłużnik alimentacyjny będzie mógł wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jednakże do czasu uchylenia nakazu zapłaty będzie zobowiązany do uiszczania alimentów.

źródło: rp.pl