Twój dłużnik nie płaci? Jest to ostatni moment aby wnieść powództwo.

Zgodnie z planowaną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego ma zostać zlikwidowana instytucja fikcji doręczenia. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji gdy poczta nie dostarczy pisma to zajmie się tym komornik. Takie rozwiązanie znacznie umacnia gwarancje procesowe pozwanych – dłużników. Komornik będzie miał dwa miesiące na doręczenie pisma lub też ustalenie aktualnego adresu pozwanego. Upływ wyżej wymienionego terminu spowoduje zawieszenie postępowania. Mimo tego nadal będzie można ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Przy czym należy w tym miejscu zaznaczyć że ustanowienie kuratora wiąże się z opłatami i koniecznością wykazania, że wykonało się wszelkie kroki celem ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego.

Doręczenie za pośrednictwem komornika będzie to droższe. Ma to być kwota 60 zł a w sytuacji konieczności poszukiwania adresu powoda będzie to dodatkowo kwota 40 złotych. Komornik będzie miał prawo rozpytywać rodzinę czy sąsiadów, a także zwracać się do Urzędu Skarbowego, ZUS czy też banków. Natomiast nie będzie mógł sprawdzać bazy PESEL. Sprawdzeń w bazie PESEL dokonuje sąd.

Nowe rozwiązanie bezsprzecznie spowoduję większą ochronę pozwanych, ale tym samym utrudni dochodzenie roszczeń przez wierzyciela, który będzie obciążony dodatkowymi kosztami (komornika). Dlatego należy nie zwlekać i złożyć niezwłocznie pozew o zapłatę na starych zasadach. Aby szybko pozwać dłużnika może być pomocny w tym adwokat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *